Okos szoftverrobotok

Bevezető - Így neveld a szoftverrobotod

Átalakulóban van az irodai környezet. A monoton, ismétlődő adminisztrációs feladatok segítésére szoftverrobotokat állítanak munkába. (Bevett angol rövidítéssel: RPA = Robotic Process Automation.) A folyamat nagyon hasonló a gyermekneveléshez, hiszen először csak a gondolat születik meg, hogy szükség lenne továbblépni. Ezután megkezdődik a jelenlegi környezet vizsgálata, felmérése és a robotok tervezése. A fejlesztés során tervezés, implementálás és tesztelés után munkába is állhat az új digitális munkatárs. Persze ilyenkor sem ér véget a robot nevelése, az folyamatosan fejlődik, változik az igényeknek megfelelően, de immáron már felnőtt munkaerőként.

Technológiai oldalról vizsgálva bevezetésként érdemes megtekinteni a 3 piacvezető megoldást szállító fejlesztőt.

A Blue Prism robotfejlesztő eszközét használva látható, hogy itt egy low coding megoldással dolgozhatunk, vagyis a szokásos feladatok során nem kell hagyományos kódsorokat írnunk, azokat kifejezhetjük grafikus modulok egymás után rendezésével.

Blue Prism RPA platform
Blue Prism RPA platform

Természetesen ezen megoldás mögött is a hagyományos algoritmikus gondolkodás és programozástechnológiai megvalósítás áll, de meglévő folyamatok alkalmazásokkal történő felhasználói interfészen keresztüli interakcióinak rögzítésére sokkal egyszerűbb módját használhatjuk.

Futás során a végrehajtás a folyamatábrán is követhető fejlesztői módban, ilyenkor a végrehajtás dobozról dobozra ugrással történik, jól szemléltetve az aktuális folyamat műveletet.

Fejlődés

A jelenleg zajló átalakulások nagyon hasonlóak a gyárakban már lezajlott ipari forradalomhoz, amikor is a hagyományosan emberi munkával végrehajtott ismétlődő, szabályszerű lépéseket ipari robotokkal valósítottuk meg. Ezzel növelve a termelés sebességét, pontosságát és felszabadítva az értékes emberi munkaerőt más feladatok végrehajtásához.

Az ipari fejlődés szakaszai

Fogalmazhatunk úgy is, hogy most zajlik egy nagyon hasonló újabb forradalom, melyet nevezhetünk irodai forradalomnak, ahol a szabályszerű, ismétlődő munkafolyamatok alól szabadítjuk fel az adminisztratív munkát végző kollégáinkat a szoftverrobotok segítségével.

Ez a folyamat valahol a víz és gőzerő szolgálatba állításával kezdődött, folytatva az elektromosság, gyártósorok, automatizálás, digitalizáció, internet, mesterséges intelligencia rendszerek bevezetésével.

A jelenlegi szoftverrobot megoldásoknak is voltak előzményei:

A szoftverrobotokhoz vezető út
A szoftverrobotokhoz vezető út

Már régóta léteznek különböző képernyőfelismertetési technológiák, használunk konfigurációkat és szkripting eljárásokat. Az üzleti folyamatok automatizálása és az alkalmazás programozási interfészek is elterjedtek. Mindezekre építve jelentek meg a jelenlegi, modern robot megoldások.

Siker

Míg egy ember általában maximum 8 órát dolgozik, addig egy robot ugyanazon feladattal akár 24 órában is tud foglalkozni. A produktivitás is 100 %-ra nő.

Ember vs. szoftverrobot teljesítmény
Ember vs. szoftverrobot költségek

Intelligencia

A jelenlegi ismétlődő, szabályokkal leírható folyamatok végrehajtása után a szoftverrobotok képességei az emberi gondolkodást igénylő feladatok irányába is fejlődnek. Ha az első fázisnak nevezzük az eddigi fejlődést, akkor elkezdődött a második fázis, ahol a mesterséges intelligencia rendszerek segítségével bővítjük tovább robotaink képességeit.

  • Automatizáció
  • Folyamatautomatizálás szoftverrobotokkal
  • Mesterséges intelligencia
  • Gépi tanulás
  • Neurális hálózatok
  • Deep learning
  • Digitalizáció

Mindezen technológiák részét képezik a jelenleg zajló fejlődési folyamatoknak.

Megemlítve a másik piacvezető RPA szállítót, a UiPath fejlesztő eszközében lehetőségünk van egyetlen modul hozzáadásával neurális hálózatot felhasználva feltérképezni egy távoli asztali kapcsolat képernyőjét.

AI alkalmazása UiPath robottal
AI alkalmazása UiPath robottal

Itt annak ellenére, hogy csak egy kép áll rendelkezésünkre, a technológia felismeri a szövegbeviteli mezőket, nyomógombokat és egyéb felületi elemeket és ezeket ugyanúgy tudjuk használni ezek után, mintha rendelkezésünkre állna a helyi gépen futó alkalmazás objektummodellje.

Jövő

 A jövőt tekintve egyre inkább rendelkezésünkre fognak állni ezek a rendszerek a mindennapi munka során, hogy feladatainkat megosszuk a technológiák által biztosított megoldásokkal, ezzel értékes időt és pénzt megtakarítva magasabb hozzáadott értékű feladatokra koncentrálva egy emberibb munkát végezhessünk.

„Az RPA hatása a jobb munkavállalói élmény. A szervezetek közel 70%-ánál az RPA több emberi interakciót tett lehetővé.”

Hasonlóan, ahogyan az internetes keresőkhöz fordulunk kérdéseinkkel kapcsolatban, vagy ahogyan az okostelefonunkra bízzuk megannyi napi rutinfeladatunk megsegítését.

“If I had asked people what they wanted, they would have said: faster horses.”

Persze a fejlődés a következő évtizedekben sem áll meg. Ahogyan a technológiáink fejlődnek, úgy fognak megjelenni az egyre komplexebb feladatok megoldására képes rendszerek, robotok. A természetes nyelvek megértésére, elemzésére, fordítására képes eszközök, az önvezető járművek, a kiskereskedelmi rendszerek. Pénztáros, logisztikai feladatokat ellátó, stb. megoldások. Talán arra sem kell már túl sokat várnunk, hogy intelligens rendszerek írjanak sikerkönyveket, alkossanak toplistás slágereket, vagy elvégezzenek veszélyes sebészeti beavatkozásokat.

A szoftverrobotok várható fejlődése

A tudomány jelenlegi fejlődési ütemét alapul véve számítások szerint a következő 50 éven belül az is bekövetkezhet, hogy ezen rendszerek képességeinek fejlődése olyan mértékben felgyorsul, hogy meghaladja az emberi korlátokat, ahogyan a számítási kapacitások is már régóta túllépték egy ember teljesítőképességét.

AI szingularitás definíció
AI szingularitás definíció

Kvantum

Persze ezen eredményekhez olyan új technológiákra lesz szükségünk, amelyek számítási kapacitása jóval meghaladja a jelenlegi rendszereink teljesítőképességét, melyet csak olyan új megoldások bevezetése révén érhetünk el, mint például a kvantum rendszerek.

 Ezek működési elve olyan mértékben fog eltérni a jelenlegi számítástechnikai megvalósításoktól, mint a gyertya a LED-es világítástól. Bár mind a kettő fény előállítására alkalmas, a megoldás elve alapvetően különbözik.

Kvantum analógia - a világítás fejlődése
Forrás: VIRIBRIGHT

Ahogyan a jelenlegi logikai rendszer diszkrét értékekkel végzett műveletek során szolgáltat egzakt eredményeket, úgy a kvantum számítástechnikában alkalmazott Hadamard-kapuk a bementi értékekből egyfajta szuperpozícióban lévő információkat állítanak elő, melyeket még értelmeznünk kell.

Hadamard-kapuk
Forrás: Faisal Shah Khan

Viszont így egy időben tudunk annyi lehetőséget végig próbálni, amennyi kapacitásunk rendelkezésre áll.

Ezen új technológia is bíztató eredményeket ért már el. Az IBM kiadta a kereskedelmi célokra is használható kvantum számítógépét és a Google-nek sikerült elérnie az ún. kvantumfölényt, mely alapján már olyan feladatokat is meg tudnak oldani, melyeket hagyományos módon nem lehetett volna megfelelő időn belül megvalósítani.

IBM kvantumszámítógép
Az IBM kvantumszámítógépe