SMSC technológiák nagyvállalati környezetben

Tömeges SMS

SMS marketing, időpont emlékeztetés, foglalási visszaigazolás és számtalan hasonló szolgáltatás létezik, ami miatt a tömeges SMS küldés fontos szerepet tölt be a vállalatok életében. Tény, hogy az SMS már túl van fénykorán, hiszen a mindennapi életben egyre ritkábban használjuk személyes kapcsolattartásra az e-mail és web alapú telefonos csevegő applikációk térhódítása mellett, de talán pont ebben rejlik legfőbb erőssége is. Míg az online üzeneteket könnyedén figyelmen kívül hagyjuk számosságuk miatt, az SMS-eket átlag 97%-ban elolvassák az emberek. Ezt az arányt szépítik azok a technikai üzenetek, melyeknél a megfelelően kiépített SMS rendszerek szinte elengedhetetlenek lennének. Ilyenek például a banki tranzakciós értesítések vagy a kétfaktoros hitelesítő üzenetek.

Elküldött sms-ek száma az USA-ban
forrás: https://www.statista.com/chart/12109/sms-volume-in-the-united-states/

Egy laikus számára a tömeges SMS valószínű nem bír túl mély tartalommal, hiszen SMS-t írni mindenki tud. A Fülöp-szigeteken pedig egészen más értelmet nyer a fogalom egy 2000-es évekbeli statisztika alapján: volt olyan hónap, ahol az egy magánszemélyre eső kimenő SMS darabszám elérte a 600-at. Természetesen ebben a leírásban nem erről lesz szó, hanem olyan robusztus, automatizált és felügyelhető rendszerekről, melyek vállalati környezetben is megállják a helyüket. A cikkben szeretnénk bemutatni egy ilyen rendszer funkcionalitását, felépítését, a topológia résztvevőit, a leggyakrabban előforduló protokollokat, megemlítve néhányat a piacon megtalálható megvalósítások közül.

A rendszer résztvevői

SMS küldő rendszer résztvevői

A fenti ábrán jól láthatók egy tömeges SMS küldésre alkalmas rendszer résztvevői, az SME-k (Short Messaging Entity) és a köztük lévő lehetséges kapcsolatok. Habár ez egy SMPP (Short Message Pear-to-Pear) specifikus ábrája (erről a továbbiakban bővebben is lehet majd olvasni), a topológia helytálló bármely hasonló protokollnál is. Balról jobbra sorban: az ESME (External Short Messaging Entity) egy olyan hálózati kommunikációban résztvevő entitás, amely kimenő üzeneteket küld és bejövőket fogad. A többi SME-től az különbözteti meg, hogy főleg vezetékes hálózati kapcsolatokat tart fenn, mint például: TCP/IP.

Az RE (Rounting Entity), ahogyan nevéből is látható, útválasztó szerepet tölt be. A bejövő üzeneteket a megfelelő csatornán, a megfelelő központ felé küldi tovább. Gyakorlatban bevett szokás, hogy ezek úgynevezett SMS Gateway-en belül kerülnek implementálásra.

Az MC (Message Center) olyan üzenetközpontok, melyek kapcsolatot tartanak a telefonhálózatokkal és képesek üzenetet, jelen esetben SMS-eket küldeni azok felé. A másik oldalon szabványos interfészt tart fenn, melyen keresztül az egyes partnerek elérhetik a kiajánlott szolgáltatásokat. A gyakorlatban használt megvalósítása az SMSC (Short Message Service Center), amely a telefonszolgáltatók oldalán található, de ilyen értelemben a korábban említett SMS Gateway is annak tekinthető. Feladata az üzenetek fogadása, tárolása, konvertálása, továbbítása vagy kézbesítése.

A hálózat további résztvevői a telefonhálózat és a hozzá kapcsolódó eszközök. A vállalati oldalról szemlélve ez a rész nem releváns, hiszen az SMSC ezt a hálózatot rejti el előlünk. Ezek implementálása nem is ebbe a témakörbe tartozik, így egyszerűen tekintsük felhőnek a továbbiakban.

SMS Gateway

Ahogyan korábban is említettük, az SMS Gateway a szolgáltatásokat igénybe vevő vállalat és az SMSC-t megvalósító telefonszolgáltató közt helyezkedhet el. Célja, hogy a rendszer robusztusabb, skálázhatóbb módon tudjon üzemelni, továbbá elfedve az SMSC-kkel való kommunikációban használt kevésbé ismert protokollokat, szabványos, széleskörűen használt interfészt ajánljon ki a hívó rendszerek felé. Monitorozási és hibakeresési lehetőségeket nyújt, valamint naplózási funkciókat is elláthat, hiszen saját adatbázisba menti az áthaladó forgalmat.

A vállalat felől az átjárót legegyszerűbben webszolgáltatáson vagy REST-en keresztül lehet elérni. A bejövő üzeneteket értelmezi, feldolgozza, az RE modulban útvonalat választ és napló bejegyzéseket készít. A másik oldalon az SMSC interfészhez csatlakozik, ahol a megfelelő konvertálások elvégzése után kiküldi az üzeneteket. A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy üzenetsorokat is elhelyeznek a csatlakozási pontokhoz, amely tovább növeli a rendszer megbízhatóságát, főleg, ha kiemelten fontos a magas rendelkezésre állás, vagy az adatvesztés kizárása.  – nagyvállalati környezetben ezek rendszerint általános elvárások.

SMS Gateway

A piacon számos ilyen átjáró megvalósítás megtalálható. Az egyik legnagyobb nemzetközi alkalmazás az OZEKI, amely teljes körű felügyeletet ígér az SMS infrastuktúra felett, akár több szolgáltatóhoz is kapcsolódva. Hazai piacon is több cég elkészítette a saját verzióját, mint például a SeeMee SMS Gateway vagy a BitSMS. Ezeknek a rendszereknek az előnye, hogy fejlett felhasználói felülettel rendelkeznek, általában támogatják az adatbázisból, excel fájlból, webes felületről történő menedzselést. Számos vállalat dönt mégis saját átjáró implementálása mellett. Ennek oka lehet a költséghatékonyság, egyéni igények megvalósítása, a rendszer teljes átlátása és könnyebb módosítása.

Protokollok

A résztvevők közti kommunikációra több protokoll is létezik, melyek nagyon hasonlóak egymáshoz. Ezek közt általában az átjárás is megoldható egyszerű üzenetkonvertálással. A legelterjedtebb protokollok a következők: EMI/UCP, SMPP, CIMD. Az EMI/UCP volt az egyik legelső kidolgozott protokoll a CMG által fejlesztve, amellyel meg lehetett szólítani az SMSC-ket SMS küldés céljából. Korai megjelenése ellenére a mai napig sem számít elavultnak, és több nagyobb szolgáltató jelenleg is használja. Magyarországon a legnagyobb képviselője a Telekom. Az EMI az alap UCP protokoll kibővítésére szolgál, melynek oka, hogy az alapból nem tartalmazott SMSC specifikus operációkat.

Az SMPP nyílt forráskódú protokoll, melyet kezdetben a Logica nevű cég tervezett. Megbízható kérés-válasz alapú kommunikáció jellemzi, amelyet operációk segítségével lehet konfigurálni és végrehajtani egy vagy akár kétirányú session-ben is. Habár az elvégezhető műveletekben hasonlít az UCP-hez, üzenetfelépítésben és kódolásban eltérőek. Ezek a különbségek könnyedén áthidalhatók a korábban említett konverterek segítségével. Magyarországon a Telenor a képviselője.

A CIMD is ezekhez hasonló protokoll, melyet a Nokia fejlesztett, viszont jelenleg egy nagy magyarországi vállalat sem alkalmazza.