Szoftverintegráció középvállalatoknak

A szoftverintegráció ma már nem csak nagyvállalati szükséglet, a digitális eszközök sokasodásával a kkv-k számára is egyre fontosabbá válik a hatékony üzleti IT menedzsment. Tóth Bálintot, az Intalion értékesítési vezetőjét kérdeztük arról, mely területeken és milyen megoldásokkal nyújthat hathatós támogatást a szoftverintegráció egy középvállalat esetében.

Mikor van szükség szoftverintegrációra?

Bármilyen vállalatot nézünk, ma már mindenhol informatikai eszközök támogatják a működést. Van külön számlázó, készletkezelő, különböző belső szoftverek, CRM, mobil app…stb. Egy ideális világban egyetlen informatikai rendszer képes volna tökéletesen felölelni ezek összes feladatát, azonban a valóságban ilyen nem létezik.

Ahogy a cég fejlődik, úgy válnak egyre komplexebbé a folyamatok és bővül az IT újabb és újabb alkalmazásokkal. A szoftverintegráció akkor válik égető feladattá, amikor ez az alkalmazás halmaz túlburjánzik és gátat szab az üzleti fejlődésnek, mert az egyes szoftverek nem kommunikálnak megfelelően egymással.

Csak példaként: egy nagyra nőtt informatikai rendszer esetében minden új alkalmazás bekötése négyzetesen növeli a szükséges adatkapcsolatok számát, amiket egyesével kell létrehozni, ellenőrizni, karbantartani.
Ez rengeteg pénzt, időt és energiát emészt fel, ráadásul rugalmatlanná, lassúvá teheti a vállalatot.

A különböző middleware szoftverintegrációs megoldásokkal lehetőségünk nyílik arra, hogy a különálló – konkrét funkciókra rendszeresített – alkalmazások megfelelően kommunikáljanak egymással bonyolult és költséges fejlesztések nélkül is. Ezáltal gyorsabbá és egyszerűbbé tehető a teljes ügymenet.

Ez elég sok hasonlóságot mutat a vállalatirányítási rendszerek működésével. Mi a különbség? Ha van ERP az nem elegendő?

Valóban, még az ERP-k állnak legközelebb az előbb említett, mindent ellátó IT rendszer víziójához, hiszen end-to-end lefedettséget kínálnak az üzleti folyamatokhoz. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a legnagyobb vállalatirányítási rendszerek sem képesek száz százalékban teljesíteni ezt az elvárást.

Mindig lesznek olyan funkció igények, amiket az ERP nem tud vagy nem elég személyre szabható hozzá, tehát ilyen esetben az alkalmazás térkép már eleve több komponenst fog tartalmazni. Nem egy ügyfelünknél van ERP, de mellette használnak raktárkezelőt vagy ilyen-olyan más szoftvereket, melyeknek ugyanúgy együtt kell működniük egymással.

A mai világban egyébként sem tekinthető egy vállalat informatikai rendszere egy izolált dolognak, hiszen mindenkinek vannak ügyfelei, beszállítói, akiknek szintén vannak különböző alkalmazásaik, és ezekkel ugyanúgy együtt lehet és kell működni. Integrációra ebben az esetben ugyanúgy szükség van, csak ilyenkor nem a vállalaton belüli, hanem azon kívüli – third party – integrációról beszélünk.

Középvállalati szoftverintegrációs megoldások

Ebből adódik a kérdés: milyen cégméretnél érdemes már szoftverintegrációs megoldásokban gondolkodni?

Ezt nem a cégmérethez, sokkal inkább a funkciók számához, komplexitásához kötném. Például egy viszonylag kis létszámú webáruház is rendelkezhet annyiféle adatkapcsolattal, hogy szükséges legyen szoftverintegrációs megoldás bevezetése. De egy olyan cégnél, ahol 2-3 alkalmazással el tudják látni az üzleti folyamatokat, még felesleges külön köztes szoftverben gondolkodni.

A middleware szoftverek elsődlegesen azért a nagyvállalatok körében terjedtek el, mert korábban e cégeknél volt annyi különálló rendszer és funkció, ami megkövetelte az egységes működést. Azonban, ahogy az interjú elején említettem, a digitalizáció révén a kis- és középvállalati szektor is egyre több alkalmazást használ, melyek esetében fontos a gyorsaság és a szinergia.

Milyen területen nyújthat segítséget egy szoftverintegrációs beruházás egy középvállalat esetében?

Hogy erről beszélni tudjunk, először érdemes tisztázni, miért is fontos, hogy az összes alkalmazásunk szinergikusan működjön.

Amikor alkalmazásról beszélünk, van egy képünk annak felépítéséről. Vannak benne ügyfelek, ügyletek, folyamatok, van egy működési- és adatmodell, amit lefed. De valójában olyan fogalmakkal dolgozik, amik átívelnek az adott alkalmazáson. Ilyen például az ügyfél fogalma.

Ez szinte minden alkalmazásunkban megjelenik, hiszen van ügyfél a számlázó rendszerünkben, a raktárkezelőben és így tovább. Amennyiben ezek a rendszerek nincsenek megfelelően összekötve, ez az ügyfél fogalom nem lesz egységes, úgynevezett adatsilók alakulnak ki. A rendszerek közötti eltérések miatt ügyfél azonosítási problémák adódhatnak, duplikációk, hibás vagy elavult adatok jelenhetnek meg.

A szoftverintegráció legfontosabb szerepe, hogy az üzleti működést a tényleges üzleti folyamatok, ne az IT infrastruktúra határozza meg. Az integráció segít az adatok alkalmazások közötti megosztásában, kezelésében.

Így azt mondanám, hogy a szoftverintegrációs megoldások a napi ügyviteltől kezdve, a gyártáson át a logisztikáig minden területre pozitívan hatnak. Egy ilyen beruházás képes csökkenteni az üzleti folyamatok end-to-end átfutási idejét, redukálja a manuális hibák számát és egyszerűbbé teszi az új funkciók, alkalmazások bevezetését akár a régi, elavult rendszer kiváltása nélkül is. Ezzel rugalmasabbá és reziliensebbé tehető a vállalat a piaci változásokkal szemben, ez pedig egy középvállalat esetében kiemelt jelentőséggel bír.

Milyen konkrét példákról beszélhetünk a hatékonyságnövelés kapcsán?

A middleware vagy köztes szoftverek lényege, hogy egyfajta tolmácsként, illetve karmesterként funkcionálnak a különböző “nyelveket beszélő” szoftvereink között. Elég minden alkalmazásunkat a middleware rétegbe bekötni, amely “fordítja és továbbítja” az információkat az egyes szoftvereink között.

Ez lényegesen egyszerűbben megugorható feladat, minthogy minden alkalmazásunkat mindegyikkel megpróbáljuk összekapcsolni, majd karbantartani. Rengeteg fejlesztői munkaóra vagy épp IT beszállítóra való várakozás spórolható meg általa, ami komoly költségcsökkenést és gyorsabb átfutást eredményez már viszonylag rövid távon is.

Emellett middleware megoldásokkal egyszerűsíthetjük a beérkező adatok feldolgozását is, ami új lehetőségeket nyit. Ez nagy segítség lehet például speciális nyelvet használó ipari szenzorok vagy egyéb gyártóberendezések adatainak elemzésekor.

„Egy szoftverintegrációs projekt során ráadásul feltérképezésre kerülnek az addig használt alkalmazások és folyamatok, azaz lehetőség nyílik a folyamatok optimalizálására vagy bizonyos mértékig akár automatizálására is. Már ez önmagában is komoly hatékonyságnövelő erővel bír.”

Milyen szoftverintegrációs lehetőségek állnak a középvállalatok rendelkezésére?

Kkv-k esetében nem feltétlenül kell külön middleware szoftverintegrációban gondolkodnunk, hiszen a legtöbb piacon elérhető informatikai rendszernek van valamilyen beépített külső kapcsolata, ami a vállalati igényektől függően elegendő lehet.

Azonban fontos szem előtt tartani, hogy a dobozos szoftverek esetében egy véges készlet – általában a legelterjedtebb adatkapcsolati formák – állnak rendelkezésre. Így, ha csak a dobozos szoftverek integrációs lehetőségeire hagyatkozunk, könnyen elérhetjük azt a pontot, amikor megköti a kezünket a gyári eszközkészlet.

Az tagadhatatlan, hogy a szoftverintegrációs megoldások többsége nagyvállalati körből indult, így a klasszikus middleware rendszerek költségben, robusztusságban, járulékos igényeikben a legtöbb középvállalat számára eddig szinte elérhetetlenek voltak.

Azonban a régi nagy gyártók enterprise megoldásai mellett mára megjelentek olyan rugalmas, kisebb komponensekből építkező, lényegesen alacsonyabb költségű vagy akár ingyenes (open source) eszközök a piacon, amelyek az integrációra is másképp tekintenek. Ezáltal azt a belépési küszöböt, hogy egy bizonyos cégméret vagy komplexitás alatt nem volt értelme middleware-ről beszélni, lényegesen lejjebb tudták szorítani.

Könnyű súlyúnak nevezzük ezeket a megoldásokat, bár funkcionalitásban ugyanazokat a klasszikus integrációs igényeket képesek ellátni, mint az enterprise rendszerek.

Ezek a legtöbbször microservice alapon működő, már eleve felhő-ready köztes szoftverek sokkal rugalmasabbak, mint a klasszikus middleware-ek. Az, hogy bárhol is legyen az alkalmazásom, könnyen tudom mozgatni, elindítani, a könnyű súlyú technológiák esetében már alapvető. Épp úgy, mint az, hogy az integráció nem csak vállalaton belüli alkalmazások között jöhet létre, hanem akár a külvilág felé is nyitott módon, például mobil kliensek által.

Ez a fajta informatikai szemlélet mindenképp új lehetőségeket nyit a kkv szektor versenyképesség növelésében is.

Mit tud az Intalion nyújtani egy középvállalatnak szoftverintegrációs fronton?

Az Intalionnál fontosnak tartjuk, hogy szoftverintegrációs fejlesztéseink, projektjeink ne csak adott állapot kezeléséről vagy egy meglévő igény kielégítéséről szóljanak, hanem magukban hordozzák az újrahasznosítás és továbbfejlesztés lehetőségét is.

Ez a fajta egyensúlyozás oda vezet, hogy az általunk kínált integrációs megoldások már nem middleware termékek, hanem sokkal inkább módszertan és tapasztalatok együttese. Úgy vélem, nekünk Intalionként, ezen a területen van nagyon komoly hozzáadott értékünk. Hiszen 10 éve dolgozunk middleware projekteken, rengeteg dolgot láttunk már a témában, számtalan különböző rendszerrel volt dolgunk, így van már képünk arról, hogy mi az, ami jól működhet hosszú távon, és mi az, ami kevésbé. Képben vagyunk a best practice-ekkel, a nemzetközi szakirodalommal, a technológiai újdonságokkal: komoly gyakorlati tudásbázissal rendelkezünk.

Klasszikus, enterprise alapokra épített keretrendszerünk, az Intalion Middleware Suite (IMS) hosszú évek óta bizonyít nagyvállalati ügyfeleink körében és az idei évben kijöttünk egy szélesebb körben elérhető, lightweight alapokra épülő változatával, az IMS Lite-tal is, ami ideális választás lehet a középvállalatok számára.

IMS Lite szoftverintegrációs keretrendszer

Az IMS Lite keretrendszer elsődlegesen nem a termékről, hanem sokkal inkább a módszertanról szól. Nem integrációs célszoftver, hanem a piacon bevált open source integrációs építőkövek összessége, kiegészítve a saját víziónknak megfelelő fejlesztésekkel, melyek összeépítve egy egységes platformot adnak.

Bevezetésével teljes körű szolgáltatást kapnak ügyfeleink, folyamatos szakértői támogatással az első egyeztetéstől, a testre szabáson át a hosszú távú üzemeltetésig.

Az IMS Lite-ot azért hoztuk létre, hogy rugalmas, előremutató, egyben költséghatékony megoldást kínáljunk a hazai középvállalati szektor digitális fejlesztéseihez, hogy az IT rendszer ne szabhasson határt az üzleti fejlődésnek.

Látogass el Middleware-szoftverintegráció aloldalunkra és tudj meg még többet szoftverintegrációs megoldásainkról!