Middleware és SOA szolgáltatások

Architektúra átvilágítás, optimalizálás

A jelenlegi IT környezetekben, heterogén platformok és alkalmazások között rengeteg rejtett függőség van, melyek potenciális megbízhatósági, teljesítménybeli és biztonsági veszélyforrások. Szakértőink segítségével ezeket a veszélyforrásokat felmérjük, dokumentáljuk, valamint stratégiai stabilizációs célokat jelölünk meg. A célok között a technikai / fejlesztői hibák elhárítása, teljesítmény és licensz hangolás, valamint jövőbeni irányvonalak szerepelnek.

Több pénzintézetben, valamint állami szervezetnél végeztük el a felmérést, melynek eredménye volt a SOA érettségi felmérés, architektúra áttekintés, katasztrófa terv, valamint stabilizációs teendők – ezáltal csökkentettük a potenciális kockázatokat, üzemeltetési, valamint licenc költségeket.

SOA módszertani támogatás

Egy SOA környezetben számos olyan tényezővel kell szembenéznie egy szervezetnek, mely az eddigiektől eltérő megközelítést kíván, így a tervezési módszertől a külső beszállítókra és belső fejlesztésekre vonatkozó átadás-átvételi szabályzatoktól egészen az üzemeltetési kihívásokig terjed. Szakértőink a kezdeti fázisoktól egészen a már használatba vett alkalmazások üzemeltetésiéig kialakítják a szervezetre testreszabott támogató módszertanokat és a betartandó szabályzatokat.

A módszertani megközelítést már több hazai vállalatnál vezettük be, ahol egyből érezhető minőségi és projekt-költségvetési javulást értünk el a tervezési szakasz átláthatóságával, a már kidolgozott funkciók újrafelhasználásával, a beszállítóktól elvárt szabályozás betartásával, és az üzemeltetéssel kapcsolatos irányelvek lefektetésével.

Architektúra minőségbiztosítás

A már meglévő, vagy átadás előtt álló alkalmazásokról az elvárt működést csak tesztelés segítségével lehet biztosítani. Az alkalmazásokkal szemben támasztott funkcionális és teljesítmény igényeket a leghatékonyabban automatizált tesztelés segítségével állapíthatjuk meg, azonban az automatizmus megalapozása és bevezetése gyakran túlmutat az informatikai problémán, és szervezeti beavatkozást is igényel.

A funkcionális tesztelést, és így a minőségbiztosítás bevezetését a következő szakaszokban végezték el több vállalatnál szakembereink:

 • elektronikus csatornák és middleware rendszerek teljesítménytesztelése és finomhangolása
 • tesztmenedzsment módszertan kidolgozása
 • manuális tesztelés szabályozása, hatékonyságának növelése
 • automatizált regressziós, adatvezérelt tesztelés és teszt menedzsment eszköz bevezetése

Integrált workflow rendszer és Business Process Managment kialakítása

Számos helyen problémát jelent a papíralapú működés, a szigetmegoldások, a feladatok több helyen és felületen történő kiosztása, az egységes értesítési rendszer hiánya, valamint a folyamatok megváltoztathatatlansága. Ezen problémákat képesek vagyunk orvosolni, így a napi munka hatékonyságát és dinamizmusát növelni. Ezen felül, az elvégzett munkák visszacsatolását is meg lehet oldani az egységesítésnek köszönhetően, így a folyamatokba történő beavatkozás sokkal gyorsabban és precízebben meg tud történni.

Szakembereink több helyen kialakították a rendszer független, ám mégis több háttérrendszerrel kommunikáló egységes folyamatkezelést, melynek eredményeképpen a munkavállalók egy feladatlistában láthatták a különböző rendszerükből érkező teendőiket, illetve az üzleti oldal szakértői IT beavatkozás nélkül tudják módosítani a folyamatokat.

Legacy / nagygépes rendszerek integrációja 

Nagygépes rendszerek összetett, monolitikus alkalmazásai során sokszor jelentkezik igény az alkalmazások integrációjára.  Modernizált, web alapú ügyfél-hozzáférés kapcsán felmerül a kérdés, hogy a megvalósított üzleti funkciót megéri-e egy modernebb rendszerbe áthelyezni. A válasz sokszor egyértelmű: túl költséges lenne, azonban új felülettel, modernebb technológiával a csatlakozást meg kell oldani.

Szakértőink számos helyen vezették be azokat a technológiákat, melyek megteremtik a költséghatékony lehetőséget az elavult technológia beillesztésére modern rendszerekbe.

Üzleti monitorozás kialakítása

Az IT rendszerek technikai monitorozása az üzemeltetők számára készült, míg az üzleti monitorozás a végfelhasználó, döntéshozó számára nyújt információkat az aktuális folyamatokról, KPI mérőszámokról egy grafikus dashboard segítségével. Üzleti monitorozással valós időben nyomon lehet követni a tendenciákat, például egy marketing kampány alatt, vagy az egyes szervezeti részlegek kihasználtságát. A monitorozást megjelenítő felületet az Intalion konzulensei az elvárt paraméterek alapján alakítják ki, illetve paraméterezik az értesítéseket, riportokat.

Elemzőink és szakembereink a pénzügyi szektorban rendelkeznek referenciákkal, melyek során üzleti monitorozó rendszert vezettek be. Az üzleti monitorozó rendszer minden esetben egy adattárházat egészített ki, hogy a riportokra, adatokra ne kelljen napokat, vagy akár heteket várni.

Integrációs logika kialakítása

Az IT rendszerekben a szigetmegoldások, valamint a szolgáltatások kialakítása és integrálása egy közös platformon hosszú távú döntés minden szervezetben. A közös platformon megvalósított szolgáltatások a funkcionális feladaton túlmutatóan elősegítik az auditálási, loggolási feladatokat (ezáltal könnyebb megfelelőség a törvényi előírásoknak), közös belépési pontot biztosítanak a vállalat informatikai rendszereibe – így a biztonsági kérdések, kiadások is egyszerűsödnek.

Szakembereink nagy gyakorlattal és számos referenciával rendelkeznek az integráció megvalósításával minden téren (IBM MQ, Webszolgáltatások, biztonságos csatornák kialakítása, fájl kommunikáció egységesítése), melynek révén jelentős hatékonyságnövekedés és jobb információáramlás érhető el.

Üzleti szolgáltatások menedzsmentje, felhasználói élmény monitorozása

A rendszerek monitorozásától kezdve, a felhasználói élmény figyelembe vételén keresztül a szolgáltatási szint menedzsmentig komplex megoldást nyújtunk az informatikai rendszerek számára, hogy üzemeltetésük megbízható, költséghatékony és transzparens legyen.

Az informatikai szolgáltatások minősége sok esetben szubjektív, nehezen mérhető. Az Üzlet számára kritikus IT szolgáltatásokat mérhetővé kell tenni, ezáltal közös alapokra lehet helyezni az IT szolgáltatások minőségének megítélését. Ebben segít az Üzleti Szolgáltatás Menedzsment.

Az üzleti szolgáltatások menedzsmentjének kulcskérdései:

 • Tudjuk-e, hogy az Üzlet milyennek érzi az IT szolgáltatásokat?
 • Tudjuk-e, hogy az Üzlet számára melyek a kritikus IT szolgáltatások?
 • Tudjuk-e mérni ezek rendelkezésre állását, performanciáját?
 • Tudjuk-e, hogy egyes rendszerek hibája esetén milyen Üzleti szolgáltatások nem lesznek elérhetőek?
 • Hiba esetén honnan értesül az IT a hibáról?
 • Milyen gyorsan lokalizálhatóak a hibák?
 • Prognosztizálhatóak-e a kapacitás problémák?
 • Automatikus beavatkozások vannak-e ismert hibákra?

 

Tipikus esetek, amikor érdemes fejleszteni az Üzleti szolgáltatások menedzsmentet:

 • Az üzemeltetés az informatikai rendszerek hibáiról a felhasználóktól értesül.
 • Az üzemeltetés az informatikai rendszereket monitorozza, a monitoring rendszerek alapján a szolgáltatások elérhetőeknek tűnnek. Az Üzlet ezzel szemben lassúnak, elérhetetlennek ítéli meg az IT szolgáltatásait.
 • Az Üzlet elégedetlen az IT szolgáltatások elérhetőségével, úgy érzi, hogy nem kapja meg az SLA-ban ígért szolgáltatási szinteket. Az informatika a kimutatásai szerint teljesíti az SLA-ban ígért szolgáltatási szintet.
 • Az egyes rendszerek és az Üzleti szolgáltatások között nem egyértelmű a kapcsolat. (Ha ez az adatbázis szerver leáll, mely szolgáltatások nem lesznek elérhetőek?)